Đã Đóng

Xây dựng trang web quản trị (Node.JS, Angular.JS, JavaScript)

Job Description:

Cần xây dựng webiste backend quản trị nội dung cho sản phẩm, danh sách tính năng bao gồm (chi tiết như trong file, các phần khác là bên mình đang làm rồi):

1. Quản lý và sử dụng FAQ

2. Quản lý Task

3. Quản lý d/s cuộc chat (ko làm phần chi tiết cuộc chat)

4. Quản lý thông tin khách hàng

Note:

- Cần trao đổi chi tiết hơn khi nhận.

- Các tính năng chat thì bên mình đang làm rồi.

- Sẽ làm cùng team bên mình

Kĩ năng: AngularJS, Thiết kế đồ họa, HTML, Node.js, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #11114294

8 freelancer chào giá trung bình $19/giờ cho công việc này

arityinfoway

Hello Sir, I have gone through your requirements is Xây dựng trang web quản trị (Node.JS, Angular.JS, JavaScript). we brief and understand your idea and preference for job as you are looking for. I have more than Thêm

$16 USD / giờ
(56 Nhận xét)
5.8
phongnguyenkt3

i have 5 years experience with psd to wordpress, i familiar with angular2, bootstrap, nodejs, ts, ...

$22 USD / giờ
(31 Nhận xét)
4.8
kieutridang

We have a team but we work as one and we have experience in reality freelancer. We have many skills from members and done attitude.

$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
technobia

Mình có kinh nghiệm với: - AngularJS (x1) - LESS - SASS - TDD (Karma, Jasmine) - Grunt - Javascript Về phần mềm thì mình dùng Intelij IDEA Và thành thạo với HTML5, CSS3 Hy vọng sẽ giúp được bạn.

$16 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0