Đã Đóng

Xây dựng trang web quản trị (Node.JS, Angular.JS, JavaScript)

Cần xây dựng webiste backend quản trị nội dung cho sản phẩm, danh sách tính năng bao gồm (chi tiết như trong file, các phần khác là bên mình đang làm rồi):

1. Quản lý và sử dụng FAQ

2. Quản lý Task

3. Quản lý d/s cuộc chat (ko làm phần chi tiết cuộc chat)

4. Quản lý thông tin khách hàng

Note:

- Cần trao đổi chi tiết hơn khi nhận.

- Các tính năng chat thì bên mình đang làm rồi.

- Sẽ làm cùng team bên mình

Kĩ năng: AngularJS, Thiết kế đồ họa, HTML, Node.js, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: trang web design, ti web design, ph graphic design, php, css, html, angular.js, node graphic, graphic design qu, graphic design nh, dung dung, design tin, angular 1, node javascript, Angular javascript, node visualization javascript, node graph visualization javascript mysql data, node graph visualization javascript, node front end javascript integration, javascript menu adding removing items node

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #11114294

8 freelancer chào giá trung bình $19/giờ cho công việc này

Infowaze21

Hello Employer, Please have a look on some of our work with angular.js: [login to view URL] (mink management system) username:- admin Pwd:- admin [login to view URL] (job management a Thêm

$15 USD / giờ
(18 Nhận xét)
6.9
arityinfoway

Hello Sir, I have gone through your requirements is Xây dựng trang web quản trị (Node.JS, Angular.JS, JavaScript). we brief and understand your idea and preference for job as you are looking for. I have more than Thêm

$16 USD / giờ
(56 Nhận xét)
5.8
phongnguyenkt3

i have 5 years experience with psd to wordpress, i familiar with angular2, bootstrap, nodejs, ts, ...

$22 USD / giờ
(31 Nhận xét)
4.8
GenesisTec

We have 10+ Years experience in Web development and QA testing. We have 50+ Member in my team so don't worry about your project. Have a look: [login to view URL]~0109a91b8733501e95

$22 USD / giờ
(5 Nhận xét)
3.3
kanikainc1

Hi Greetings I have more then 10 years of experience in java. As you can see i am new here but then also i just want from you to have a look at some of my work so that you can be aware of my skills and my dedicati Thêm

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
kieutridang

We have a team but we work as one and we have experience in reality freelancer. We have many skills from members and done attitude.

$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
technobia

Mình có kinh nghiệm với: - AngularJS (x1) - LESS - SASS - TDD (Karma, Jasmine) - Grunt - Javascript Về phần mềm thì mình dùng Intelij IDEA Và thành thạo với HTML5, CSS3 Hy vọng sẽ giúp được bạn.

$16 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0