Đã Đóng

Phát triển web

3 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

pavlosokolyuk

I’m writing to apply for your project Соответствующие навыки и опыт web Предлагаемые промежуточные платежи $25 USD - web

$25 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nhungchgdh16409

E có thể hoàn thành tốt và lih động sửa đổi theo yêu cầu của khách hàng sao cho đẹp và hợp lý nhất!

$25 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0