Đã Đóng

Phát triển web

3 freelancer chào giá trung bình$177 cho công việc này

MakhijaRavi

Hello, I have gone through your requirements. We are ready to design and build a preschool website. Please share more details so that we can get a clear idea about your requirements. Relevant Skills and Experience 1) Thêm

$222 USD trong 5 ngày
(54 Nhận xét)
6.5
quangnguyenkhanh

I can do it Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lho59ba9e508e825

Tôi đã có kinh nghiệm thiết kế web trường mầm non như : [login to view URL],[login to view URL] Các Kỹ Năng và Kinh Nghiệm Liên Quan - Analyze database (Oracle,SQL, Postgresql ,MongoDB) - Detail Design,Review Design - Thêm

$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0