Đã Đóng

Phát triển web

5 freelancer chào giá trung bình$192 cho công việc này

einnovention

Hello! While reading your project description, It ís proud to say that we can demonstrate our professionalism on the highest level. we are ready to assist you day and night, 24/7. we have diversity of skills with lot Thêm

$200 USD trong 3 ngày
(166 Nhận xét)
7.2
MangoCoderz

I have already build website for car buying and selling. checkout: [login to view URL] I have 4+ years experience. NJ

$250 USD trong 2 ngày
(8 Nhận xét)
4.3
vanhuy19892011

Chào bạn. Tôi cũng đến từ Việt Nam. Tôi là nhà thiết kế web chuyên nghiệp tại Hà Nội. Rất mong được làm việc cùng bạn. Hiện yêu cầu của bạn còn khá chung chung. Tôi muốn hồi âm từ bạn để có thể trao đổi cụ thể hơn.

$155 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
tangtam

[login to view URL] Minhf viet web pho . Hay wordpress 0942304403

$155 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Infostretch5

Hi, In regards of your job post, I would like to inform that we have skilled professionals team who have strong skills for it. In continuation, i request to drop your queries so we can go through it and provide you r Thêm

$200 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0