Đã Đóng

Phát triển web -- 2

4 freelancer đang chào giá trung bình ₫612500 cho công việc này

RajuChoudhary07

Lời chào hỏi! Tôi có thể thiết kế trang web của bạn. Chúng ta có thể thảo luận nhiều hơn trong trò chuyện. Về tôi: Tôi có 3 năm kinh nghiệm phát triển và tư vấn trong PHP, WordPress, SEO, jQuery, Laravel Framework, Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(54 Nhận xét)
0.0
₫550000 VND trong 1 ngày
(25 Nhận xét)
0.0
skfaroo123

Dear Client I am very specialized in PHP, HTML, CSS, and jQuery area. As you can see in my reviews, I've finished many projects successfully and I will also complete your project at the highest level. I'll be lookin Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
0.0
Makakkikhan

A lifetime of passion for design and user experience and over 1 and Half years of professional experience. I have worked for big ad agencies both as a Creative Director and as a Senior Designer/Art Director, now I use Thêm

₫800000 VND trong 5 ngày
(6 Nhận xét)
0.0