Đã Đóng

Phát triển web -- 4

1 freelancer đang chào giá trung bình $222 cho công việc này

tranphong2012

Bạn có thể nói rõ hơn về trang web không? từ đó tôi có thể đưa ra các đề xuất thích hợp về website của bạn. Về giá cả thì đến khi bạn nói rõ về web thì có thể có giá hợp lí hơn

$222 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0