Tuyển thiết kế app mobile GẤP - 26/04/2018 06:46 EDT

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Công ty Hano - Systems đang tìm gấp đồng đội thiết kế app mobile. Do dự án đang gấp nên chúng tôi cần người có kinh nghiệm ở mảng này rồi để có thể bắt đầu ngay.

Chi phí: 6-8$/h hoặc trọn gói 800-1000$

deliver file phai la UI/UX + icon

Thiết kế đồ họa Photoshop Thiết kế trang web

ID dự án: #16785982

Về dự án

Dự án từ xa 5 năm trước đang mở