Đã Đóng

1.2.2.0 Twelve twenty

I want you to draw 1.2.2.0 BUT. I want it like this

1.2.2<<<<<< this you can do n some kind of crazy way but the 0 HAS. To b a smoke ring

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: smoke, design ring, twelve, twenty, men engagement ring, load ring, ring tone, ring tones, flash intro smoke, crazy pictures, crazy turkeys logos, crazy turkey graphic, crazy turkey, crazy pets pictures

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hinesville, United States

ID dự án: #1638125

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

Force2007

Hi. Quality for good price!

$100 USD trong 4 ngày
(128 Nhận xét)
6.7