Đã hoàn thành

Vector graphics to make for a logo

To prepare high resolution/vector graphics for an existing logo

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Photoshop, Illustrator, Minh họa

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

ID dự án: #33990568

Được trao cho:

(4944 Đánh Giá)
9.2

149 freelancer chào giá trung bình$58 cho công việc này

(2465 Nhận xét)
9.8
(4861 Nhận xét)
9.8
(3015 Nhận xét)
9.3
(1005 Nhận xét)
9.0
(3345 Nhận xét)
9.0
(3092 Nhận xét)
9.3
(1507 Nhận xét)
8.5
PolestarDesigns

Hello, I am ready to take a start on your project “Vector graphics to make for a logo” with the description "To prepare high resolution/vector graphics for an existing logo.......". Let me know how soon you need it? Thêm

$100 USD trong 2 ngày
(872 Nhận xét)
8.4
(1951 Nhận xét)
8.4
(1884 Nhận xét)
8.5
(2680 Nhận xét)
8.6
(1565 Nhận xét)
8.1
(1370 Nhận xét)
8.2
(1078 Nhận xét)
8.3
(1552 Nhận xét)
8.3
(1703 Nhận xét)
8.1
(437 Nhận xét)
8.0
(500 Nhận xét)
7.5
(858 Nhận xét)
7.5
(1622 Nhận xét)
7.8