Đã Đóng

Làm video quảng cáo

Tôi đang cần làm video để quảng cáo cho dự án.

Dự án của tôi là: Chuyên đầu tư, tư vấn đầu tư bất động sản cho thuê, cụ thể: khách hàng không có thời gian, không biết gì về bất động sản cho thuê chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng tìm mua đất, xây dựng, khái thác vận hành, bao đầu ra cho sản phẩm. Hoặc kh đã có đất chúng tôi sẽ xây, khai thác và vận hành.

Công việc cần làm là tạo 1 video quảng cáo về các bđs chúng tôi đang làm, công việc cụ thể của chúng tôi, các dự án đang xây dựng.

Web site đang hoàn thiện của chúng tôi: [login to view URL]

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Photoshop

Xem nhiều hơn: web site video, playing multiple video file web site, video spokesperson web site, download video web site, javascript web site video chat, adult video uploading web site, video chat room web site, create real estate rental web site drupal video, can add video chat web site, include video file net web site, average web site video intro length, cost web site video streaming, add video web site, download video msn rtmp web site, b & s design services web site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #18382052

6 freelancer đang chào giá trung bình $47 cho công việc này

swsindia

Hi, I have expertise in graphics, illustration, product design ,Max, After effect,2D & 3D (design,modelling,rendering and Animation) I can create Promotional Videos for you as per your requirement. I have Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(819 Nhận xét)
8.0
a1services

Hello, I have done many Jobs in 2D & 3D Animation and modelling for many clients. I am also an expert in making and animating characters also. I have experience in field of more than 5+ years. I can Create Intro Thêm

$70 USD trong 1 ngày
(268 Nhận xét)
6.9
graphicmonster

Hi, I have EXCELLENT EXPERIENCE IN ADVERTISEMENT AND PROMOTIONAL VIDEO. I have read your requirement carefully. I can CREATE VIDEO FOR ADVERTISEMENT AS PER YOUR REQUIREMENT as mentioned. Please Give me one ch Thêm

$40 USD trong 0 ngày
(97 Nhận xét)
5.9
graphicexpert9

Hi, I have read Your project "Make a promotional video " description. And I am interested to work on it. I can strongly assure you that you will "GET 101% SATISFACTION" and "HIGH QUALITY WORK" from my end.:) I Thêm

$36 USD trong 2 ngày
(96 Nhận xét)
5.4
graphicworld13

I'm a 2d & 3d modelling and animation designer . I have over5 years of experience in the field.I have done many 2D explainer videos, corporate videos , motion graphics and GIF. I can do 3d modelling of complex shapes, Thêm

$50 USD trong 0 ngày
(96 Nhận xét)
5.6
illustrationart1

HI DEAR client, Hope you will be enjoying day-by-day growth and opportunities for your business.I just read your Design project description in brief. I can provide you best work as you like and ready to start work Thêm

$35 USD trong 1 ngày
(54 Nhận xét)
5.2