Làm web design cho tôi

Đã hoàn thành Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Cần designer làm landing page và UI đẹp

Thiết kế đồ họa Thiết kế trang web Giao diện người dùng/IA HTML Photoshop

ID dự án: #34222477

Về dự án

10 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

Được trao cho:

(25 Đánh Giá)
5.9

10 freelancer chào giá trung bình$181 cho công việc này

vineetagrawalggc

Hi There, I am expert in landing page and will make eye contact website for you. Let's connect for more discussion. Thanks Amit

$140 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
3.9
MatiasTorres97

Hi! We are two software engineers with three years of experience on IT. We want to do this project because part of our experience is website design. We would like to talk with you and start this project. Thank you ve Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
transang06

Mình có kinh nghiệm trong việc thiết kế website sử dụng Adobe XD, Figma. Hiện tại mình cũng là lập trình viên cho 1 công ty phần mềm, nên mình nghĩ mình phù hợp với những gì bạn yêu cầu cho công việc này. Mình cảm ơn

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Vy2908

because I think the company needs a person who is responsible for his work and a person who works hard at his work, trying to the best of his ability. I will do it

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
minhthongitmix

I have an idea to build a fast food restaurant website with a user-friendly interface, my website will include a modern bar for mobile devices, a diverse background image, with full features of the website

$140 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0