Đã Đóng

Web development -- 2

2 freelancer chào giá trung bình$79 cho công việc này

$133 USD trong 1 ngày
(53 Nhận xét)
6.3
hossaincse2

Hello/ Hello Sir, I have read your job description and understand your requirements. I have proper experience about many web design, html, CSS, ajax,Bootstrap,html5,CSS3, landing Page design, wordpress, Laravel,PHP Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(42 Nhận xét)
4.6