Đang Thực Hiện

Web development

Được trao cho:

gobsagisl

A proposal has not yet been provided

$209 USD trong 15 ngày
(2 Đánh Giá)
1.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $204 cho công việc này

einfotechnologys

we have done similar work [login to view URL] can show you an exact [login to view URL] will make very secure [login to view URL] have 10 years [login to view URL] have very good knowledge in php,html,css,mysql,worpress,code lgnitator,java [login to view URL] our jour Thêm

$198 USD trong 12 ngày
(52 Nhận xét)
5.8