Đang Thực Hiện

Web development

J'ai besoin d'un nouveau site Internet Construisez-le seulement Blog Morecombe antique dealers and traders to locate

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: joomla development web, web design blog follow, web design blog typepad, web wordpress blog skin, metatrader development web service

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Morocco

Mã Dự Án: #14800115

Đã trao cho:

gobsagisl

A proposal has not yet been provided

$209 USD trong 15 ngày
(2 Đánh Giá)
1.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $204 cho công việc này

einfotechnologys

we have done similar work before.we can show you an exact demo.we will make very secure system.we have 10 years experienced.we have very good knowledge in php,html,css,mysql,worpress,code lgnitator,java etc.in our jour Thêm

$198 USD trong 12 ngày
(52 Đánh Giá)
5.8