Đã hoàn thành

Web development

I need a new website. I need you to design and build my online store. It's an online clothing brand that we are launching to coincide with our mechanical (turbo) business.

I want a dark themed website with easily found clothing to be bought. Think of a dark Urban/rap themeName of the business: Hype N Fear

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web development salary, web development courses, web development company, web development pdf, web development languages, web development tools, web development services, web development tutorial, web development n app development , web development specification documentation, social media web development, italian web development, hyphen gif web development, web development languages html php sql, sialkot web development companies

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

ID dự án: #14831288

Được trao cho:

$155 USD trong 3 ngày
(139 Đánh Giá)
6.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(52 Nhận xét)
5.9