Đã Đóng

Web development

Job Description:

To Tôi cần một trang web mới Thiết kế và xây dựng nó Trang web doanh nghiệp nhỏ Thành thạo về php và mysql.

Kĩ năng: Tạo Blog, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Bien Hoa, Vietnam

ID dự án: #18157104

17 freelancer chào giá trung bình$183 cho công việc này

pakistansolution

Hello! I have read your description of a project. I'm a full stack web developer. I want to know you that a good past experience in web development. I can professional work for your website. I'm interested in your proj Thêm

$150 USD trong 3 ngày
(88 Nhận xét)
6.3
khoinv0303kpwzto

Chào bạn! Tôi có kinh nghiệm 2 năm trong lập trình PHP MySql. Hi vọng có thể hợp tác với bạn trong dự án lần này. Sau khi trao đổi về yêu cầu. Tôi sẽ chủ động báo thời gian và giá cả cũ thể cho bạn. Thank bạn.

$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0