Đã Đóng

Tùy chỉnh website mã nguồn vtiger

tôi cần tùy chỉnh mã nguồn vtiger

1. tạo file import, export bằng excel không bị lỗi font

2. tạo thông báo trên màn hình khi đến lịch đã đặt trên website

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #17879444

8 freelancer chào giá trung bình$164 cho công việc này

vnitdev

Chào bạn, Mình có kinh nghiệm nhiều năm với Vtiger. Bạn có thể gửi yêu cầu chi tiết cho mình được không? Cảm ơn.

$250 USD trong 5 ngày
(49 Nhận xét)
5.7
bmlogics

I am an experienced developer & designer. I have great skills in the areas of Wordpress, Drupal .NET, PHP HTML, Javascript, SQL and Photoshop. I am looking for long term relationships with you that is why working at ve Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(27 Nhận xét)
5.1
Mark98998

Hi, I have gone through your project description and I'm interested to work with you. I'm very passionate and professional about my work and give good quality of work to client. I have more than 6+ years of experi Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(16 Nhận xét)
5.1
justdotweaks

Hello, Services we can provide: 1. Web site design and Development in PHP 2. Developing website in PHP Frameworks (i.e. CodeIgniter, CakePHP, Zend, and Yii) and more! 3. CMS based solutions (i.e. Wordpress, Jooml Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(40 Nhận xét)
5.6
invokeitsol

Hello, I have read your project carefully and understood well that you are looking for a developer to create a custom vtiegar source code. I also noticed the two features you want to update. I will help you to get a Thêm

$180 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
3.5
fullstackappcode

Xin chào, Tôi đã đọc và hiểu dự án của bạn cần bạn muốn tạo một trang web tùy chỉnh. Tôi có thể giúp bạn. Tôi là một chuyên gia và kinh nghiệm trong thiết kế web và phát triển web. Tôi là nhà phát triển toàn bộ stac Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
4.1
barizasoftware

Bariza Software Solutions provides your tailor-made website for your business. Basically, we design custom flexible and user-friendly websites as per clients demand. We have more than 10 years’ experience in web develo Thêm

$110 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0