I would like to hire a Graphic Designer

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Phong cách thiết kế business + high tech + hiện đại.

Hỗ trợ xuyên suốt dự án cả những việc nhỏ (dự án kéo dài 1 tháng - 3 tháng, trong đó 90% khối lượng công việc trong tháng đầu)

Trong tháng 6 (15 ngày) cần tập trung hoàn toàn để hoàn thành khối lượng công việc chính (70%)

chi tiết theo file đính kèm, có thể trao đổi trực tiếp hoặc online để nắm rõ hơn

File powerpoint là layout và một số trang mẫu.

Thiết kế Banner Thiết kế đồ họa Thiết kế logo VideoScribe Thiết kế trang web

ID dự án: #17165465

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình₫11944444 cho công việc này

Deszignr

Dear Honorable, I'm a driven and flexible graphic designer with a proven record of delivering creative and innovative design solutions. I have 6+ years of experience in the field specializing in Photo Editing, Brand Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(22 Nhận xét)
4.8
Freelancesandhya

I’ve been a graphic designer for the past 3+ years of experience. I also have experience designing brochures, company logos, billboards and newspaper ads, book cover, banner. I am proficient in the Adobe Illustrator, A Thêm

₫11944444 VND trong 6 ngày
(11 Nhận xét)
3.0
androidforall

Hello there, I have gone through the sample images you have provided. Please let me know if we can discuss about project and your requirement.

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
stuffmasceo

Hi, I have the experience in designing and work professionally. I guarantee that I will meet the deadline on time and can work under pressure

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Dzychen

Xin chào , Mình rất muốn được nhận dự án này, mình đã xem qua danh sách công việc và thấy dự án này nằm trong khả năng của mình, hy vọng có một cuộc trao đổi tiếp qua điện thoại hoặc trực tuyến để đôi bên dễ dàng làm Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0