Đã Đóng

XAML DESIGNER

I have new developed restuarant application, developed by visual studio WPF. I need a XAML designer who can create atractive interface for this application.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphic designer studio, interface designer, application wpf, create wpf, designer application, xaml wpf designer, wpf design xaml, visual studio graphic design, interface design wpf, designer xaml, design xaml, xaml designer, xaml graphic designer, xaml interface designer, xaml design, wpf xaml, interface designer xaml, wpf designer, wpf interface designer, wpf interface, design interface wpf, wpf interface design, wpf designer interface, wpf graphic design, designer wpf

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Cairo, Kuwait

ID dự án: #1717178

3 freelancer đang chào giá trung bình $10/giờ cho công việc này

humashahid80

hi, Immediately ready for your work, please check PM for details.

$12 USD / giờ
(19 Nhận xét)
6.0
amit431

Dear Sir/Madam, please see [url removed, login to view]

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
lNEDI

Hello, see Private Message

$10 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0