Đã Trao

Groupon site website design

Sanjay,

I have bought a script from a site called uniprodgy ([url removed, login to view])

They provide un-encrypted code for individuals who want to make a daily deal website such as [url removed, login to view] and [url removed, login to view]

I need a logo, web design, and html integration.

Kỹ năng: Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, PHP, SEO, Thiết kế trang web

Xem thêm: uniprodgy, site web design logo, html website design code, html script website design, design individuals need, website design code html, html code website design, site web design, groupon website, design un, deal website, groupon code, sanjay design logo, website groupon livingsocial, groupon web site, daily groupon deal, design couponic, deal web site, design groupon, groupon html, logo groupon, logo design groupon, groupon website code, uniprogy couponic script, deal site integration

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1613009

1 freelancer đang chào giá trung bình $350 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

$350 USD trong 15 ngày
(1368 Đánh Giá)
9.9