Đã đóng

Write Program to Find Visa PVV (3-digit code)

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $1500 - $3000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Mô tả dự án

Given the following information:

PAN (16-digit card number)

PVV (3-digit number Track 2 on mag stripe)

Discover:

1. Key 1/ Key 2 necessary to find future PVV from this issuer.

See: [url removed, login to view]

* I do not have encryption keys. You are to use the information I have including PAN, EXP DATE, AND CVV1 (aka PVV) to find the Key(s)1/2 necessary to find future PVV with the newly found keys.

Simply backtrace to find Keys.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online