Đã đóng

Spark HDFS Kerberos -- 2

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $183 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I have an Intellij Spark 1.6 project and I am trying to write/read to a kerberized HDFS/Hadoop environment. I am having difficulty with the correct kerberos parameters. The hdfs is Hortonworks 2.4.2 on a local VM. I am using spark 1.6. Need help to verify if keytabs and etc are setup correctly.

Want to be able to run/execute my code from IntellJ against my kerberized hadoop sandbox for debugging and other needs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online