Spark HDFS Kerberos -- 2

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

I have an Intellij Spark 1.6 project and I am trying to write/read to a kerberized HDFS/Hadoop environment. I am having difficulty with the correct kerberos parameters. The hdfs is Hortonworks 2.4.2 on a local VM. I am using spark 1.6. Need help to verify if keytabs and etc are setup correctly.

Want to be able to run/execute my code from IntellJ against my kerberized hadoop sandbox for debugging and other needs.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online