Đã Đóng

create study content for english online lessons

create study content for english online lessons. include vocabulary studying and literature

for native english speakers

Kỹ năng: Người chăm chỉ, Phát triển cá nhân

Địa điểm: Moscow, Russia

Xem thêm: english accent online lessons, spanish english online interpreter, create random content, english online text correction, eol english online

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) eruham, Israel

Mã Dự Án: #14786742

6 freelancer đang chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
virspydzbyte

I am a competent hand at this.

$6 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
dmamta

A proposal has not yet been provided

$11 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
lenaguieva

A proposal has not yet been provided

$7 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0