Simple Haskell divide, sort, merge array using Network library

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

[NOTE: MY BUDGET IS 30 EUROS, PLEASE BID ONLY IF YOU ARE WILLING TO WORK UNDER THAT, THANK YOU]

I need the following functionalities:

1) Show the contents of array on cmd

2) Divide the array in 2 equal parts

3) Show the divided arrays in two separate cmd screens(using different ports->Network library)

4) Sort the two array and display the sorted array

5) Merge the two array and send the result to the original cmd screen to show the result

I already have some code I can send for your reference.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online