Đã hoàn thành

Simple Haskell divide, sort, merge array using Network library

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ahmsak với giá €29 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

[NOTE: MY BUDGET IS 30 EUROS, PLEASE BID ONLY IF YOU ARE WILLING TO WORK UNDER THAT, THANK YOU]

I need the following functionalities:

1) Show the contents of array on cmd

2) Divide the array in 2 equal parts

3) Show the divided arrays in two separate cmd screens(using different ports->Network library)

4) Sort the two array and display the sorted array

5) Merge the two array and send the result to the original cmd screen to show the result

I already have some code I can send for your reference.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online