Đã Trao

help me buddy

Project Description:

Develop a GpsGate Server Plugin script.

**************Read the attached software specification for the project requirements before you bid on this project******************Skills required:

.NET, Database Administration, Javascript, MySQL, Software Testin

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, PHP

Xem thêm: software specification net, software gpsgate, javascript gpsgate plugin, d3v3loper, plugin gpsgate, net developers required skills, read software requirements specification, software specification bid, project requirements specification, gpsgate server, net database applications, net database viewer, package designer required skills

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) khulna, Bangladesh

Mã Dự Án: #4544465

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

pluszero

Hired by the Employer

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0