Đang Thực Hiện

Help me write something

3 freelancer chào giá trung bình$92 cho công việc này

$111 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tranthang2110

Chào chị Lệ, Em có thể viết bài tiếng Anh và Việt. Hiện em đang viết cho một số web và vẫn còn dư thời gian. Mong hồi âm. Thắng

$76 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$88 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0