Đã Đóng

Help me write something

Dịch thuật Tôi có 80 điểm toefl ibt và bằng N2 tiếng Nhật

Kĩ năng: Dịch thuật

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #13431020

5 freelancer chào giá trung bình$24 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.8
Freelancersedo

Dear client? I have read and understood what the project needs. I have a lot of writing experience since i'm an English native speaker. I will deliver quality work and in time if awarded. Kindly contact me for more det Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.9
anhdmt

I can help translate for you in 30 minutes. Contact me if you need. I can help translate for you in 30 minutes. Contact me if you need.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
davidadegoke

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0