Đã Trao

hey I can`t bid on your job

I dont have any bid`s left so i send you this message, I want that job you invite me to, look forword for your answer.

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: your message, job you, message job, hey, send bid, message send job, maronu, bid 250, can bid, invite bid, cartography job bid, job bid, post computer job bid, solidworks contract job bid, video job bid, job bid embroidery, programmer job bid, flash job bid, job bid illustration

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ploiesti, Romania

Mã Dự Án: #1615173

1 freelancer đang chào giá trung bình €30 cho công việc này

Didasne

Hired by the Employer

€30 EUR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.5