Đã Đóng

English to Hindi Translator -- 4

This job will include translation of our website from English to Hindi and proofreading content.

This is an hourly project -- not per word.

Project Duration: Indefinite

Kĩ năng: Biên dịch viên tiếng Hindi, Dịch thuật, Đọc bông, English (US) Translator, Local Job, Viết học thuật, Article Writing, Blog Writing, Soạn thảo nội dung, Viết sáng tạo, Editorial Writing, Ngữ pháp tiếng Anh, Chính tả tiếng Anh, English Teaching, English Translation, English Tutoring, Excel, Microsoft Word, Viết bài qua mạng, Proposal Writing, Research Writing, Word, Writing

Địa điểm: Uttar Pradesh, India

Về khách hàng:
( 415 nhận xét ) Taguig, Philippines

ID dự án: #33960689