Đã hoàn thành

translate hindi - private task

Được trao cho:

instrade

I am starting the work. Kindly add 130 to the bid price once the project is over or as milestone , thanks

₹700 INR / giờ
(4 Đánh Giá)
1.4

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹426/giờ cho công việc này

anandteerthm

A proposal has not yet been provided

₹277 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
₹300 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0