Đang Thực Hiện

Hockeyhouseco Custom Project Jul 7 2012 19:59:53

work to finish my joomla site configure check out, paypal, and finish configuring my website, uploading some data, inputing prices and proper links.

Kỹ năng: Joomla, Virtuemart

Xem thêm: data inputing, joomla data project, joomla finish project, data project joomla, data uploading project, custom data joomla, joomla custom data, joomla custom paypal, uploading project, uploading joomla site, inputing data, custom paypal site, data uploading strategy, data uploading sites, custom export data quickbooks, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Hamilton, Canada

Mã Dự Án: #1743894

Đã trao cho:

joomlamanager

Hired by the Employer

$120 USD trong 1 ngày
(170 Đánh Giá)
6.7