deep cleaning & organizing

Đã Hủy Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

I need help deep cleaning and organizing my kitchen & bathroom. I have specific procedures in mind that I would like to be followed, and I want a professional to handle the job. I need this done monthly in order to keep things in order.

Thiết kế Nhà Bài trí nội thất Quét dọn nhà Carpet Cleaning Dọn dẹp thương mại Domestic Cleaning Local Job Upholstery Cleaning

ID dự án: #37218053

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Naples, United States