Đang Thực Hiện

Project for neptune777

Project for neptune777, we have discussed details. but i will repost all the details in a privat message

So please only neptune777 bid on thisroject

thankyou

Kỹ năng: MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: repost project, privat project, privat, iphone app developer project bid, develop project bid list, software project bid exchange, graphic design project bid, project bid, crm project bid, aspnet project bid, review project bid sites, project bid interior design singapore, gravity spot project bid

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #1709698

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

diamond1027

Hi, I am ready now. Regards.

$250 USD trong 10 ngày
(22 Đánh Giá)
4.5