Đang Thực Hiện

HomePage Mock-up

Website design.

Bro, i've sended you the details, now you can work on it.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Photoshop, Thiết kế trang web

Xem thêm: homepage mock, design mock, mock homepage, homepage work, hiqdraw, work retainer agreement design, work needed web design, work beijing graphic design, work 100 mousepad design, work home stationary design

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Bucuresti, Romania

Mã Dự Án: #1712061

Đã trao cho:

designingbridge

Hired by the Employer

$50 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
2.5