Đã Trao

hospital manegement system

only [url removed, login to view]

Kỹ năng: ASP

Xem thêm: hospital system asp, asp net hospital, asp hospital, net hospital, manegement, hospital project asp net, hospital management asp net, hospital net, resizing images net asp, hospital system

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

Mã Dự Án: #1743819

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹100 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

₹100 INR / giờ
(115 Đánh Giá)
8.2