Đã Đóng

Male housecleaner

Job Description:

I am a gay guy looking for someone to clean my bedroom on a regular basis. I have cats and a dog.

Kĩ năng: Quét dọn nhà, Bài trí nội thất, Điều hòa, Carpet Cleaning, Dọn dẹp thương mại, Customer Experience, Chăm sóc khách hàng, Hỗ trợ khách hàng, Domestic Cleaning, Lao động phổ thông, Housework, Local Job, Odd Jobs, Upholstery Cleaning

Địa điểm: Upland, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Upland, United States

ID dự án: #36259338

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

Ryanroberts027

I can clean and will do it naked if you would like and I also do handyman work and am down for other work if needed I'm not far from upland

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0