Đã đóng

Amazon ASIN conversion Web application

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2530 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Technicals aspects overview :

-Private User Registration system with a reccuring billing system with Stripe.

-Amazon Product API

-Excel / CSV file upload & Read

-Real time notification system

-Backend administration system

Budget: $2500-3000

Apply to see the screens.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online