Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹5660 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Note: Bid only if you are able to work in ANGULAR JS 2 (not angular js) .

I need a single page with 3 tabs where 1st tab will contain a form and next,save buttons, so when you save and click on next it will show some information to second tab and second tab will contain a Add New button which will open a popup form where user can fill some info and save, After save that will display in the same tab with a tabular from where user can EDIT/Delete the data which he/she filled in the popup form. After that when user click save and next all the information will display in the third tab.

This is a small demo project, Let me know if you are interested.

You have to implement this in angularjs 2 with bootstrap and typescript.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online