Đã hoàn thành

Build some gallery for web site.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi amir12345 với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I need you to develop some gallery for my web site.

I actually need two kind of galleries.

First one should be same as in this web site

[url removed, login to view]

Second should be like in this page. With clickable icon that changes pictures in every frame under it.

[url removed, login to view]

Pictures can be the same as in example site. What is important :

- slides and gallery should be mobile responsive

- code should be explain in basic what is what...

- design should be minimalistic as in the example site. (the same as in that site)

Time to finis is ASAP... Please offer realistic offers... Not bullshit offers. You can see my budget in the description so respect it please. Thank you.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online