Đã hoàn thành

Change a web application layout only via CSS, no access to code

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Denea với giá $155 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I have a legacy app I have to update on layout with some changes on CSS. Page structure will remain the same and changes impact only small layout aspects easily manageable by CSS.

you will recive access to the platform via web, FTP access to the CSS folder and PSD of the required changes.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online