Đã đóng

Chrome extension developer

Dự án này đã được trao cho thefullsolution với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Looking for someone to develop chrome extension that scrap multiple sites and allow use to check results.

Most of them are ecommerce websites.. More details provided to selected developers

Looking for someone who can work long term .. Please let me know if you are available full time or part time ..

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online