Đã đóng

Client side expert : Jquery CSS AJAX HTML5

Dự án này đã nhận được 119 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $419 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
119
Mô tả dự án

We have PSD file with about 5 pages + 5 in page popups.

We are looking for creative client side expert with deep knowledge of psd to html, html5, Ajax, jquery, javascript and CSS3. We need CLIENT SIDE only (html files).

It must be responsive and main browsers compatible.

We are looking for professionals so please make sure your skills fit the project requirements.

I don't know my budget - I need your offers.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online