Codeiginter,HTML5 expert required..!!! -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹100 - ₹400 INR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

Hi All,

I am looking for fast & skilled developer for making changes in my site which is based on codeiginter, html5. Skilled freelancers are requested to apply need the task to be done today, if you are cpnfindent that you can get it done today then place your bid, else stay away please.

Thanks !

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online