Đã đóng

Codeiginter,HTML5 expert required..!!! -- 2

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹333 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Hi All,

I am looking for fast & skilled developer for making changes in my site which is based on codeiginter, html5. Skilled freelancers are requested to apply need the task to be done today, if you are cpnfindent that you can get it done today then place your bid, else stay away please.

Thanks !

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online