Đã hoàn thành

Create one page html design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sudeshthakurdz với giá $13 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Need a good attractive design for one page website ::: [url removed, login to view]

Dont contact directly else rejected.

Regards,

Jack

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online