Đã đóng

Desarrollar software

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €1060 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€750 - €1500 EUR
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

Se necesita especialista en desarrollo Javascript y HTML5 para el desarrollo de un componente gráfico a medida utilizando librerías JS opensource (JS, D3, Angular, jQuery,..o cualquier otro que sea opensource o de uso libre) que obtiene los datos con formato JSON.

Se darán más detalles por mensaje privado a los candidatos seleccionados. Imprescindible experiencia demostrable en JS+HTML5, ubicación en España y factura.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online