Đã đóng

Erstellen eines Softwares

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €207 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Modification of a pacman-game

We need som modifications for a given pacman-game as shown here:

[url removed, login to view]

We need a different symbol for the pacman and ghost icon. These Icons need to be modified with the help of canvas, css and js-knowledge. These are the most important changes, any other modifications we can do in our agency

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online