Erstellen eines Softwares

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

Modification of a pacman-game

We need som modifications for a given pacman-game as shown here:

[url removed, login to view]

We need a different symbol for the pacman and ghost icon. These Icons need to be modified with the help of canvas, css and js-knowledge. These are the most important changes, any other modifications we can do in our agency

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online