Fix some HTML, C# (3)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $300 - $350 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

I've written a web site - you need to fix the pages mention in the document

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online