Fix some HTML and C# (2)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $350 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

I have written a website, unfortunately 12 pages need fixing up. You fix up the pages and make sure they can save data, and add validation

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online