Fix some HTML and C# (2)

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $350 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

I have written a website, unfortunately 12 pages need fixing up. You fix up the pages and make sure they can save data, and add validation

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online