Đã hoàn thành

Fix some HTML and C# (2)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vranjan với giá $350 AUD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$350 AUD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I have written a website, unfortunately 12 pages need fixing up. You fix up the pages and make sure they can save data, and add validation

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online