Đã đóng

Javascript front end developer AngularJS html scraping chrome extension

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $218 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Looking for javascript developer to developer on top of existing 1 page chrome extension ..

You should be good with [url removed, login to view] and good with html, api, json scraping, grids and other javascript libraries like [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view] etc..

Basic idea is, script will scrap some data from website and get some data using API and display as table /grid with ability to manipulate, export data..

More details , spec provided to selected developer

1. send me link to best angularJS work

2. write 'warriors' before application

3. can you scrap html using javascript ?

4. any experience with chrome extension

5. are you full time freelancer ? or you currently work somewhere on contract or full time job ?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online