Need a CSS master

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

PM me with the word "I AM CSS NINJA" and I will check out your profile otherwise I won't consider you, because you don't read the scope of work.

1) I need to override CSS in a separate file called [url removed, login to view]

2) I am trying to make it like outlook, you must provide CSS in my "[url removed, login to view]" or I will not pay you.

3) Please see my attachments for specifications.

4) You must specify that you are CSS master in your profile.

I want to have a [url removed, login to view] in which I can control every aspect of the file manager.

If you cannot complete 100%, then I can not make a partial payment for partial work. Please do not accept this work unless you can complete 100%

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online